Οδηγίες Ορισμού Νέου Κωδικού Χρήστη Ιδρυματικού Λογαριασμού

Εάν έχετε ξεχάσει το κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού σας, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://mypassword.uop.gr

Κάνετε κλικ στο σύνδεσμο ‘Έχω ξεχάσει το κωδικό μου’

Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα, στην οποία εισάγετε το όνομα χρήστη του ιδρυματικού λογαριασμού που έχετε και επιλέγετε έναν εκ των δύο τρόπων αποστολής του κωδικού σας:

  • με τη χρήση προσωπικού σας email που έχετε ήδη καταχωρήσει σε προγενέστερο χρόνο στην υπηρεσία mypassword ή
  • με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας που έχετε ήδη καταχωρήσει σε προγενέστερο χρόνο στην υπηρεσία mypassword

και κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Συνέχεια’


Επιλεγμένος τρόπος αποστολής κωδικού με email


Στιγμιότυπο στη περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο αποστολής το email:

Εάν το email το οποίο καταχωρήσατε δεν υπάρχει στα δευτερεύοντα στοιχεία του λογαριασμού σας, εμφανίζεται το μήνυμα, ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων που καταχωρήσατε απέτυχε:

Εάν το email καταχωρήσατε υπάρχει στα δευτερεύοντα στοιχεία του λογαριασμού σας, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Αποστέλλετε στο προσωπικό σας email μήνυμα της ακόλουθης μορφής, το οποίο περιέχει σύνδεσμο πάνω στον οποίο κάνετε κλικ και σας οδηγεί στην σελίδα ορισμού νέου κωδικού.

Με κλικ στο σύνδεσμο στο σώμα του μηνύματος που λάβατε, εμφανίζεται η σελίδα ορισμού νέου κωδικού:

Η σελίδα περιέχει οδηγίες για τους επιτρεπτούς χαρακτήρες που μπορεί να περιέχει ο κωδικός σας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες τους οποίους πρέπει να πληροί ο κωδικός για να γίνει αποδεκτός, στο σύνδεσμο ‘Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια του κωδικού’.

Η σελίδα περιέχει επίσης τυχαίους προτεινόμενους κωδικούς, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Καταχωρείτε το κωδικό που θέλετε στα πεδία 1 και 2 , ολοκληρώνετε τον ορισμό νέου κωδικού με κλικ στο κουμπί ‘Αποθήκευση’.


Επιλεγμένος τρόπος αποστολής κωδικού με sms


Στιγμιότυπο στη περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο αποστολής το sms:

Εάν το κινητό το οποίο καταχωρήσατε δεν υπάρχει στα δευτερεύοντα στοιχεία του λογαριασμού σας, εμφανίζεται το μήνυμα, ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων που καταχωρήσατε απέτυχε:

Εάν το κινητό το οποίο καταχωρήσατε υπάρχει στα δευτερεύοντα στοιχεία του λογαριασμού σας, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Καλείστε να αποστείλετε sms με το μήνυμα UOP PASS  στον αριθμό 54584 και αναμένετε την απάντηση στο κινητό σας.

Περιμένετε και μόλις αποσταλεί στο κινητό σας το pin, αλλάζει η σελίδα, καλείστε να συμπληρώσετε τον εξαψήφιο αριθμό (pin) που λάβατε με το μήνυμα και κάνετε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια'

Εμφανίζεται η σελίδα ορισμού νέου κωδικού:

Η σελίδα περιέχει οδηγίες για τους επιτρεπτούς χαρακτήρες που μπορεί να περιέχει ο κωδικός σας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες τους οποίους πρέπει να πληροί ο κωδικός για να γίνει αποδεκτός, στο σύνδεσμο ‘Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια του κωδικού’.

Η σελίδα περιέχει επίσης τυχαίους προτεινόμενους κωδικούς, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Καταχωρείτε το κωδικό που θέλετε στις πεδία (1) και (2) , ολοκληρώνετε τον ορισμό νέου κωδικού με κλικ στο κουμπί ‘Αποθήκευση’.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο αντιμετωπίσετε πρόβλημα, συμπληρώστε και υποβάλλετε αίτημα προς τη τεχνική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr και θα σας αποσταλούν οδηγίες.