Νέο όνομα χρήστη Ιδρυματικού Λογαριασμού Φοιτητή

Αφορά φοιτητές πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου και πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με εισαγωγή ακαδημαικό έτος 2018-2019 και προγενέστερα