Οδηγίες Διαχείρισης Κωδικού Ιδρυματικού Λογαριασμού


Η διαχείριση κωδικού του ιδρυματικού λογαριασμού σας, περιλαμβάνει:

  • Τον ορισμό νέου κωδικού
  • Την συμπλήρωση δευτερευόντων στοιχείων επικοινωνίας:
    • Κινητό ή και email

Mεταβείτε στη διεύθυνση: https://mypassword.uop.gr . Συμπληρώστε, όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) και κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Είσοδος’


Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα, με τις διαθέσιμες επιλογές:


Αλλαγή κωδικού


Για να αλλάξετε το κωδικό σας, κάνετε κλικ στη καρτέλα ‘ Αλλαγή κωδικού’ 

Η σελίδα περιέχει οδηγίες για τους επιτρεπτούς χαρακτήρες που μπορεί να περιέχει ο κωδικός σας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες τους οποίους πρέπει να πληροί ο κωδικός για να γίνει αποδεκτός, στο σύνδεσμο ‘Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια του κωδικού’.

Η σελίδα περιέχει επίσης τυχαίους προτεινόμενους κωδικούς, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Καταχωρείτε το κωδικό που επιλέγετε και ολοκληρώνετε τον ορισμό νέου κωδικού με κλικ στο κουμπί ‘Αποθήκευση’.


Στοιχεία επικοινωνίας


Η καταχώρηση των στοιχείων επικοινωνίας, κινητό και email, σας δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση τους να ορίσετε νέο κωδικό, σε περίπτωση που τον έχετε ξεχάσει.

Το email που θα συμπληρώσετε, δεν πρέπει να είναι το ιδρυματικό email που σας έχει δοθεί από το Πανεπιστήμιο, διότι σε περίπτωση απώλειας του κωδικού δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτό. Προτείνετε να συμπληρώστε άλλο προσωπικό σας email.

 

Συμπληρώνετε, κινητό και email και κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Αποθήκευση’.


Πληροφορίες Λογαριασμού


Η καρτέλα ‘Πληροφορίες Λογαριασμού’ , εμφανίζει πληροφορία για τη κατάσταση του λογαριασμού σας.


Ασφάλεια κωδικού


Η καρτέλα ‘Ασφάλεια κωδικού’, περιέχει οδηγίες για να επιλέξετε έναν ασφαλή κωδικό:


Αποσύνδεση από την Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Λογαριασμού


Η έξοδος από την υπηρεσία πραγματοποιείτε με κλικ στο κουμπί ‘Αποσύνδεση’, στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας.

 

Εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα: