Χρήσιμες ιστοσελίδες


Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Πελοποννήσου


https://***.uop.gr (όπου *** το εκάστοτε τμήμα)

Ιστοσελίδα του τμήματος όπου αναρτώνται ανακοινώσεις σχετικές με τις εγγραφές – δηλώσεις μαθημάτων – ωρολόγιο πρόγραμμα κ.α. Είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις του Τμήματος.


https://studentaccount.uop.gr

Ιστοσελίδα στην οποία κατόπιν της ταυτοποίησης των στοιχείων σας και της ενημέρωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος, σας παρέχει οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμό σας καθώς και οδηγίες τεχνικής υποστήριξης για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε στη λειτουργία του ιδρυματικού λογαριασμού σας.


https://uregister.uop.gr

Ιστοσελίδα στην οποία ενεργοποιείτε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος.


https://mypassword.uop.gr

Ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και διαχειρίζεστε το κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού σας. Ορίζετε νέο κωδικό σε περίπτωση απώλειας.


http://mail.go.uop.gr

Ιστοσελίδα που εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και σας παρέχει ακαδημαϊκό mail και τα ψηφιακά εργαλεία σε Google Workspace's της Google.


https://delos365.grnet.gr

Ιστοσελίδα που εισέρχεστε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και σας προσφέρει τις ψηφιακές υπηρεσίες του office365. Το Πανεπιστήμιο έχει προμηθευτεί ετήσιες άδειες Office365, μπορείτε να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές του Office σε μέχρι 5 υπολογιστές, 5 tablet και κινητά (περισσότερα https://di.uop.gr/images/odigies-office-365.pdf).

https://e-secretary.uop.gr

Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικής Γραμματείας στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, δηλώνετε ανά εξάμηνο τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε, ενημερώνεστε για βαθμολογίες μαθημάτων και αιτείστε την χορήγηση βεβαιώσεων από το Τμήμα.

Οι μη πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Μηχανικών στην Πάτρα, χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα https://e-students.teiwest.gr


https://eclass.uop.gr

Ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και παρακολουθείτε τα μαθήματα του εξαμήνου που έχετε δηλώσει. Περιέχει ανακοινώσεις διδασκόντων, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, κ.λπ.


https://praktiki.uop.gr

Ιστοσελίδα η οποία ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.


Κεντρικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Πελοποννήσου


https://wecare.uop.gr

Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης – WeCare του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η οποία έχει στόχο την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές του. Η Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης – WeCare έχει στελεχωθεί με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες της σε προπτυχιακούς/ές, μεταπτυχιακούς/ές και διδακτορικούς/ες φοιτητές/τριες με σκοπό την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών τους.


http://foitmer.uop.gr

To Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στελεχώνεται από Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό Προσωπικό και οι δράσεις του αφορούν θέματα σίτισης (αιτήσεις υποβάλλονται στο https://sitisi.uop.gr ), στέγασης, προγράμματα Erasmus+ και θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


https://synigoros.uop.gr/

Γραφείο Συνηγόρου Φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


http://career.uop.gr

Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με τους Τμηματικούς Ακαδημαϊκούς Συντονιστές, παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση σε φοιτητές και αποφοίτους για θέματα: Μεταπτυχιακών Σπουδών, Υποτροφιών, Σχεδιασμού επαγγελματικής σταδιοδρομίας, Συμβουλευτικής Υποστήριξης για θέματα σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και προετοιμασίας συνεντεύξεων, Παροχή Ψυχολογικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.


Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας


https://academicid.minedu.gov.gr

Ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και υποβάλλετε αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο).


https://eudoxus.gr

Ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και δηλώνετε τα διδακτικά συγγράμματα των μαθημάτων που παρακολουθείτε.


Πηγές


http://library.uop.gr

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με συλλογές βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Βασική μέριμνα η εξασφάλιση πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές.


https://www.kallipos.gr

Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού, διαδραστικού, πολυμεσικού βιβλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση


https://opencourses.gr

Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και είναι, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.