Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού


Για να εργοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://uregister.uop.gr και κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Ενεργοποίηση λογαριασμού τώρα!’

Στην σελίδα που εμφανίζεται, κάνετε κλικ στην επιλογή ‘Είμαι φοιτητής’ και κάνετε κλικ στο κουμπί 'Έναρξη ενεργοποίησης'

Στην σελίδα που εμφανίζεται, συμπληρώστε: το κινητό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματός σας ή και το προσωπικό email που έχετε δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματός σας και κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Επόμενο’

Μπορείτε να συμπληρώσετε μόνο το κινητό ή μόνο το email ή και τα δύο, κινητό και email.

Εάν το κινητό ή το email που συμπληρώσατε δεν ταυτοποιηθεί με το κινητό ή το email που έχετε δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματός σας, εμφανίζεται το μήνυμα ότι ‘Δεν βρέθηκε χρήστης με τα στοιχεία αυτά’

Εάν το κινητό ή το email ταυτοποιηθεί με τα στοιχεία της Γραμματείας του Τμήματός σας, αποστέλλετε στο κινητό σας sms με εξαψήφιο κωδικό αριθμό (pin) ή αποστέλλετε στο email σας μήνυμα που περιέχει εξαψήφιο κωδικό (pin).

Ενδεικτικό μήνυμα email:

Στη συνέχεια καταχωρείτε τον εξαψήφιο κωδικό αριθμό (pin) στο πλαίσιο στην επόμενη οθόνη και κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Επόμενο’

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) στη περίπτωση που δεν είναι καταχωρημένος στην ηλεκτρονική καρτέλα σας στη Γραμματεία του Τμήματός.

Αλλοδαποί φοιτητές ή φοιτητές από τη Κύπρο, οι οποίοι δεν έχουν Α.Μ.Κ.Α. , κάνουν κλικ στην επιλογή: ‘Θέλω να χρησιμοποιήσω αριθμό ασφάλισης άλλης χώρας (ή Ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης)’

Επιλέγετε από τη πρώτη λίστα, χώρα ή Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, συμπληρώνετε στο δεύτερο πλαίσιο και κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Επόμενο’.

Εάν τα στοιχεία σας ταυτοποιηθούν, εμφανίζονται στην επόμενη σελίδα. H σελίδα σας εμφανίζει το όνομα χρήστη (User Name) του ιδρυματικού λογαριασμού σας, το οποίο πρέπει να σημειώσετε, διότι θα το χρησιμοποιείται πάντα για την είσοδο σε οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτείται ιδρυματική πιστοποίηση.

Διαβάζετε τις οδηγίες, κάνετε τις επιλογές σας με τα προσωπικά σας δεδομένα και κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Συμφωνώ’ που σημαίνει ότι αποδέχεστε την ακρίβεια των εμφανιζόμενων στοιχείων.

Στην επόμενη οθόνη ορίζεται κωδικό της επιλογής σας, ο οποίος πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας ή να επιλέξετε έναν από τους προτεινόμενους

Για περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες σύνθεσης του κωδικού, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο: ‘Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια του κωδικού’.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό σας. Διαθέτετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τα οποία θα χρησιμοποιείτε εφεξής για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη διάρκεια των σπουδών σας.

Εάν για οποιαδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, θα σας εμφανιστεί μήνυμα λάθους. Ενδεικτικά:

Στη περίπτωση αυτή προτείνετε να συμπληρώσετε και υποβάλλετε αίτημα στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr προκειμένου να σας βοηθήσουμε για την επίλυση του προβλήματός σας.