Στοιχεία αιτήματος σχετικά με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, προς την Τεχνική Υποστήριξη Φοιτητών
Συμπληρώνετε Όνομα και Επώνυμο, όπως ακριβώς είναι στο έγγραφο ταυτοποίησης π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο κλπ. Εάν τα συμπληρώνετε ορθά και δεν ταυτοποιούνται, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματός σας, για επιβεβαίωση και επανέλθετε.
Περιγράψτε αναλυτικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, παρέχοντας πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην επίλυσή του
Εικόνα
Νέος κωδικός