Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις


Συμπληρώνω τα στοιχεία για υποβολή αιτήματος στη Τεχνική Υποστήριξη Ιδρυματικού Λογαριασμού και τα στοιχεία μου δεν ταυτοποιούνται, τι κάνω;

Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, Όνομα και Επώνυμο όπως ακριβώς είναι στο έγγραφο ταυτοποίησης π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο κλπ. Εάν τα στοιχεία σας δεν ταυτοποιούνται παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματός σας για επιβεβαίωση με τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική καρτέλα στο φοιτητολόγιο του Τμήματος και επανέλθετε.


Πως γνωρίζω εάν ο ιδρυματικός λογαριασμός μου μεταφέρθηκε στη νέα υποδομή πιστοποίησης φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;

Συμπληρώσετε και υποβάλλετε αίτημα στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr/request επιλέγοντας 'Πληροφορίες για τον ιδρυματικό λογαριασμό'. Θα σας αποσταλεί στο email που έχετε συμπληρώσει, μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει εάν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας στη διεύθυνση https://uregister.uop.gr ή ο λογαριασμός σας έχει μεταφερθεί επιτυχώς στην νέα υποδομή πιστοποίησης χρηστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 


Είμαι φοιτητής από πρώην Τ.Ε.Ι., πως γνωρίζω ποιο είναι το νέο όνομα του Ιδρυματικού Λογαριασμού;

Μεταβείτε στην διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr/help/info επιλέξτε το Τμήμα φοίτησης από τη λίστα των τμημάτων και θα σας εμφανιστούν οδηγίες σύνθεσης του νέου ονόματος χρήστη που σας έχει αποδοθεί. Ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ο ίδιος.
Εναλλακτικά, συμπληρώσετε και υποβάλλετε αίτημα στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr/request επιλέγοντας 'Πληροφορίες για τον ιδρυματικό λογαριασμό'. Θα σας αποσταλεί στο email που έχετε συμπληρώσει, μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει με το όνομα χρήστη του ιδρυματικού λογαριασμού σας

 


Μεταβαίνω στο https://uregister.uop.gr για να ενεργοποιήσω το λογαριασμό και κατά τη διαδικασία εμφανίζεται μήνυμα λάθους, πως το αντιμετωπίζω;

Μεταβείτε στην διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr/request Συμπληρώστε και υποβάλλετε τη φόρμα αιτήματος προς τη Τεχνική Υποστήριξη Ιδρυματικού Λογαριασμού φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θα σας αποσταλούν οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος. Εάν τα στοιχεία σας δεν ταυτοποιούνται παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματός σας για επιβεβαίωση με τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική καρτέλα στο φοιτητολόγιο του Τμήματος και επανέλθετε.


Τι πρέπει να κάνω για να μπορώ να ορίσω νέο κωδικό σε περίπτωση που τον έχω ξεχάσει;

Μεταβείτε στη διεύθυνση https://mypassword.uop.gr επιλέξτε ‘Έχω ξεχάσει το κωδικό μου’ και ολοκληρώστε τη διαδικασία ορισμού νέου κωδικού.
Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται στη διεύθυνση: https://studentaccount.uop.gr/help/changepassword


Έχω κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού και θέλω να τον αλλάξω, πως γίνεται;

Μεταβείτε στη διεύθυνση https://mypassword.uop.gr. Πραγματοποιείστε είσοδο με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού σας, όνομα χρήστη και κωδικό. Ορίζετε νέο κωδικό στην αντίστοιχη καρτέλα της υπηρεσίας.
Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται στη διεύθυνση:https://studentaccount.uop.gr/help/managepassword


Είμαι Κύπριος, προσπαθώ να ενεργοποιήσω τον ιδρυματικό λογαριασμό αλλά δεν έχω ΑΜΚΑ, τι κάνω;

Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται στη διεύθυνση:https://studentaccount.uop.gr/help/uregister


Είμαι αλλογενής, προσπαθώ να ενεργοποιήσω τον ιδρυματικό λογαριασμό αλλά δεν έχω ΑΜΚΑ, τι κάνω;

Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται στη διεύθυνση:https://studentaccount.uop.gr/help/uregister


Θέλω να χρησιμοποιήσω υπηρεσίες του Office365 π.χ. MS-Teams, τι κάνω;

Για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες του Office365, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://delos365.grnet.gr και πραγματοποιείστε είσοδο με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού σας, όνομα χρήστη και κωδικό. Στη σελίδα επιλογής Οικείου Φορέα, επιλέξτε ‘Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – uop.gr'

Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται στη διεύθυνση: https://studentaccount.uop.gr/help/delos365


Για την είσοδό σε διάφορες υπηρεσίες, εμφανίζεται η σελίδα: ‘Ομοσπονδία ΕΔΥΤΕ - Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI)’, ποιόν Οικείο Φορέα επιλέγω;

Στη σελίδα επιλογής Οικείου Φορέα, επιλέγετε ‘Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – uop.gr'